REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ ÎN CASA DE OASPEŢI ISKRITSA & SIYAYNITSA

Stimaţi oaspeţi, pentru a avea o odihnă plăcută şi fără probleme în casa de oaspeţi ISKRITSA & SIYAYNITSA, vă rugăm insistent să respectaţi cu stricteţe regulile casei!!!
Pentru a face o rezervare la unitatea administrată de noi, este necesar să completaţi câteva date cu caracter personal – nume, adresă, CNP şi număr de carte de identitate.

CONDIŢII GENERALE

 Citiţi cu atenţie regulile generale de folosire a Casei de Oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa.

 • Când clientul (reprezentantul grupului care a făcut rezervarea) face o rezervare, acesta intră în relaţii contractuale cu casa de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa şi acceptă condiţiile generale ale caselor.
 • La fiecare rezervare a casei de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa, se acceptă că oaspeţii au citit detaliat condiţiile de folosire şi că le acceptă fără excepţii şi fără obiecţii, condiţiile neputând fi contestate.

PLATĂ

 • Pentru a confirma rezervarea dvs. este necesar să faceţi o plată în avans de 50% din suma totală pentru cazare, virament bancar în contul bancar pe care vi-l trimitem, sau puteţi face o plată în numerar la loc, în casele de oaspeţi, dar nu mai târziu de 3 zile după solicitarea de rezervare.
 • Rezervarea dvs. este garantată doar cu avansul plătit.
 • După ce faceţi rezervarea şi primiţi confirmare, când ajungeţi la casele de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa se va mai percepe un depozit de 100.00 leva şi care ulterior va fi restituit. Depozitul va fi plătit în numerar de către client (reprezentantul grupului care a făcut rezervarea). Depozitul acesta se percepe pentru eventuale daune, încăperi necurăţate, veselă şi tacâmuri necurăţate după folosirea camerelor de luat masa, bucătăriilor, curţii, în cazul nerespectării condiţiilor şi regulilor caselor de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa.
 • Depozitul acesta va fi restituit clientului după expirarea perioadei de închiriere. În cazul în care pe perioada şederii oaspeţilor, au fost aduse prejudicii sau daune, depozitul va fi restituit parţial şi acestuia se va adăuga şi suma pentru daunele respective, dacă valoarea lor va fi mai mare de suma depozitului.
 • Restul sumei pentru cazarea dvs. va fi plătită în ziua şi ora de cazare, în numerar, de către client (reprezentantul grupului care a făcut rezervarea).
 • Cheltuielile de înlocuire sau de reparaţie pentru fiecare pierdere sau deteriorare a inventarului şi patrimoniului casei de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa, mobilei, precum şi obiectele din curte şi grădina, aduse în timpul închirierii şi şederii, vor fi suportate de oaspeţi. Valoarea despăgubirii depinde de daunele aduse şi va fi plătită în numerar proprietarului sau administratorului, obligatoriu înainte de plecare.

CAZARE

 • Cazarea oaspeţilor se face după orele 14:00 în ziua sosirii, cu excepţia cazurilor în care există o înţelegere prealabilă în alt sens.
 • La cazare, clientul (reprezentantul grupului care a făcut rezervarea) trebuie să se afle printre primii oaspeţi, avându-se în vedere faptul că acesta trebuie să se familiarizeze co regulamentul de ordine interioară a casei de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa şi trebuie să semneze pentru luarea la cunoştinţă şi datorită faptului că acesta este deplin responsabil pentru conduita sa şi pentru conduita restului membrilor din grup în casa de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa, pe perioada de închiriere.
 • Fiecare oaspete este obligat să prezinte un document de identitate în vederea înregistrării.

ELIBERARE/CHECK-OUT

 • Se face până la orele 12:00 în ziua plecării, cu excepţia cazurilor în care există o înţelegere prealabilă în alt sens.
 • Eliberarea târzie a casei sau a camerelor se poate face doar în cazul în care există posibilitate şi în cazul în care se va stabili în prealabil cu administratorul caselor, şi contra plată suplimentară.

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Protecţia datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importantă pentru noi. Noi preţuim încrederea pe care o aveţi în noi prin vizitarea caselor de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa, s. Cherven şi respectăm cu stricteţe angajamentele ce decurg din acest lucru şi ce privesc confidenţialitatea informaţiile cu caracter personal pe care ni le puneţi la dispoziţie, străduindu-ne să respectăm cu maximă rigurozitate Legea privind PDCP. Toate datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate doar în legătură cu îndeplinirea prevederilor Legii Turismului. Aceste informaţii vor fi folosite numai în legătură cu rezervarea dvs. şi nu vor fi puse la dispoziţie în alte scopuri.

ANIMALE DE COMPANIE

 • Şederea cu animale de companie este permisă în casa de oaspeţi, iar oaspeţii sunt responsabili pentru eventualele daune aduse de animalele de companie.
 • Vă rugăm să curăţaţi conştiincios după animalul dvs. nu numai în curte, ci şi în casă.

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 • Clienţii care folosesc serviciile casei de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa sunt persoane majore, potrivit prevederile legislaţiei bulgare /cu vârstă de 18 ani împlinită/. Copiii vor fi însoţiţi obligatoriu de părinţi sau de alţi reprezentanţi legali.
 • Oaspeţii sunt obligaţi să fie foarte atenţi şi conştiincioşi pe toată durata şederii în casa de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa, mai ales oaspeţii cu copii. Reprezentanţii caselor de oaspeţi nu se fac responsabili pentru persoanele minore (sub 18 ani), lăsate nesupravegheate.

REGULI DESPRE FUMAT

 • Casa de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa necesită a nu se fuma în camere, băi şi coridoare datorită pardoselii din lemn. Pentru oaspeţii care nu respectă aceste reguli, precum şi în cazul în care vom depista urme de fumat la locurile enumerate mai sus, vom percepe o amendă de 100 leva pe încăpere. Zonele în care fumatul este permis, sunt terasele/balcoanele, grătarul şi suprafeţele deschise, cu condiţia ca resturile de ţigară (muc, chiştoc) să fie aruncate la locurile special amenajate pentru acest lucru, sau în coşuri personale.

ZGOMOT

 • După orele 22:00 se interzic zgomotele tari în aer liber şi lângă grătar – ţipete, strigăt, vorbire cu vocea tare, cântat cu vocea sau la instrument, crearea de zgomote nenaturale, folosirea de sisteme de sonorizare şi alte dispozitive electronice care perturbă ordinea publică şi liniştea vecinilor.
 • În cazurile în care va fi încălcată ordinea de zi (zgomot puternic şi muzică după orele 22:00) şi dacă va fi sesizată poliţia/organele de ordine publică, oaspeţii se vor face pe deplin responsabili pentru rezolvarea cazului. În cazul în care organele de ordine publică vor impune sancţiuni, amenzi, procese verbale contravenţionale sau alte pedepse prevăzute de legislaţia bulgară, acestea vor fi acoperite integral de către oaspeţii în prezenţa cărora sunt constatate contravenţiile.
 • Se permit după orele 22:00 zgomotele doar în “mehana” (sălile de luat masa), în limita normalului.
 • În cazul în care această ordine nu va fi respectată şi vecinii vor depune o plângere urmată de avertisment de la poliţie, oaspeţilor li se vor percepe 100 de leva cu titlu de despăgubire.

RĂSPUNDERE                                                                                                                        

 • Reprezentantul oaspeţilor care a făcut rezervarea se face pe deplin responsabil nu numai pentru conduita sa, ci şi pentru conduita persoanelor care-l însoţesc în casa de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa, pe perioada închirierii. Dacă un oaspete şi/sau vizitator nu are conduita corespunzătoare, proprietarul sau administratorul îşi rezervă dreptul ca la discreţia lor să solicite oaspeţilor şi persoanelor însoţitoare să părăsească încăperile şi/sau să elibereze de îndată casa de oaspeţi, fără a avea dreptul la despăgubire sau restituire a sumei plătite.
 • Oaspeţii sunt responsabili pentru proprietate pe perioada închirierii şi garantează că toate uşile şi ferestrele sunt încuiate în momentele şi pe perioadele în care aceştia se află înafara teritoriului caselor de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa. Orice activitate sau inactivitate a oricărui oaspete/oaspeţi şi persoanele însoţitoare şi care poate anula sau aduce atingere asigurării proprietăţii şi/sau rezultă în pierdere sau daună/prejudiciu, este răspunderea clientului/clienţilor.

Proprietarul sau administratorul NU se fac responsabili pentru:

 • Orice vătămare corporală, boală, pierdere, daună/prejudiciu, inconvenienţă sau cheltuieli suplimentare făcute de către oaspeţi şi persoanele însoţitoare, indiferent de motiv.
 • Copiii cu vârste sub 12 ani trebuie să fie însoţiţi de un adult şi nu trebuie lăsaţi nesupravegheaţi. Răspunderea este a părinţilor şi a persoanelor împuternicite cu răspunderea pentru copii.
 • Disconfortul pricinuit, excoriaţiile şi contuziile datorită neatenţiei oaspeţilor şi legate de suprafeţe umede/ude şi alunecoase, funcţionarea sistemului de irigaţii, neatenţie pe scări şi pe pereţi în relief, zăpadă necurăţată şi alte asemănătoare.
 • Servicii oferite oaspeţilor de către părţi terţe.

CONDUITĂ

 •  Noi suntem amabili, zâmbitori şi prietenoşi cu oaspeţii noştri şi ne aşteptăm ca şi ei să se comporte la fel într-o manieră plăcută şi educată. Liniştea personală pentru fiecare oaspete de-al nostru este prioritatea noastră. Limbajul vulgar şi huliganismul sunt jignitoare şi nu sunt tolerate.
 • Oaspeţii sunt de acord să arate grija bunului stăpân faţă de proprietatea casei de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa.
 • De la oaspeţi se aşteaptă să respecte normele de conduită acceptate şi să garanteze că toţi oaspeţii şi persoanele care-i însoţesc, au conduita corespunzătoare şi rezonabilă. Activităţile ilegale şi amorale inclusiv jocurile de noroc, huliganism, droguri, posesia sau folosirea de dispozitivele pirotehnice, precum şi deţinerea sau folosirea armelor de foc sunt strict interzise.

Vă rugăm să respectaţi următoarele reguli generale:

 • Săritul prin ferestre şi garduri, urcarea pe acoperişuri şi balustrade, precum şi intrarea în proprietăţi străine sunt strict interzise.
 • Intrarea pe zonele verzi cu orice fel de autovehicule este interzisă.
 • Aruncarea deşeurilor şi a hârtiei de toaletă se va face la locurile special destinate acestui scop. A nu se arunca în vasele de WC.
 • Nu este permisă ruperea florilor şi a plantelor decorative.
 • Lemnele vor fi folosite doar pentru încălzirea caselor. În cazul în care unii dintre oaspeţi vor dori aprinderea unui foc de tabără în aer liber, lemnele vor fi plătite suplimentar.
 • Nu este permisă scoaterea din case şi mutarea oricăror obiecte în casele de oaspeţi, fără consimţământul explicit al administratorului.
 • toţi oaspeţii sunt obligaţi să respecte regulile, indicaţiile şi recomandările verbale ale personalului.
 • Casa de oaspeţi nu se face responsabilă cu bunurile furate din camere şi din proprietate, precum şi de daune pricinuite de părţi terţe.

PLÂNGERI, RESTITUIREA MIJLOACELOR ŞI DAUNE/PREJUDICII

 • Orice comentariu sau plângeri în privinţa şederii urmează a fi făcute către administratorul casei de oaspeţi în timpul şederii, pentru ca problema să poate fi soluţionată de îndată. În cazul în care ne facem vinovaţi de neglijenţă, răspunderea noastră către oaspeţi se va limita la preţul rezervării.
 • Toate daunele sau pierderile aduse în timpul perioadei de închiriere, precum şi toate prevederile speciale pentru curăţare sunt răspunderea oaspeţilor. În cazul în care se vor constata şerveţele, mucuri de ţigări şi alte gunoaie aruncate cu premeditare, murdărire cu mâncare, băuturi şi deşeuri nestrânse, precum şi pierderi sau daune excesive şi inacceptabile în orice moment pe durata perioadei de închiriere, proprietarul sau administratorul poate solicita oaspeţilor şi persoanelor însoţitoare să elibereze imediat casa de oaspeţi, fără dreptul la despăgubiri sau rambursarea sumei plătite.
 • Dacă un oaspete şi/sau vizitator nu are conduita corespunzătoare, proprietarul sau administratorul îşi rezervă dreptul ca la discreţia lor să solicite oaspeţilor şi persoanelor însoţitoare să părăsească încăperile şi/sau să elibereze de îndată casa de oaspeţi, fără a avea dreptul la despăgubire sau restituire a sumei plătite.
 • Dacă în timpul perioadei de închiriere nu au fost primite plângeri, vom accepta că oaspeţii sunt mulţumiţi de şederea lor la noi.

CONSECINŢE ALE ÎNCĂLCĂRII REGULILOR CASEI DE OASPEŢI ISKRITSA & SIYAYNITSA

 • În cazul în care regulile casei de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa vor fi încălcate, se poate recurge la întreruperea de îndată a rezervării, fără ca noi să fim responsabili cu restituirea banilor sau plata oricărei despăgubiri. Toţi oaspeţii sunt aşteptaţi să respecte aceste reguli
 • Casa de oaspeţi Iskritsa & Siyaynitsa îşi rezervă dreptul de a solicita ca oaspetele/oaspeţii care încalcă aceste reguli să părăsească de îndată incinta/casele Iskritsa & Siyaynitsa/.

Vă Dorim Odihnă Plăcută, Multă Sănătate Şi Noroc!