Пещерата Орлова Чука сн.7

Пещерата Орлова Чука сн.7

Пещерата Орлова Чука сн.7

Пещерата Орлова Чука сн.6

Пещерата Орлова Чука сн.6

Пещерата Орлова Чука сн.6

Пещерата Орлова Чука сн.5

Пещерата Орлова Чука сн.5

Пещерата Орлова Чука сн.5

Пещерата Орлова Чука сн.4

Пещерата Орлова Чука сн.4

Пещерата Орлова Чука сн.4

Пещерата Орлова Чука сн.3

Пещерата Орлова Чука сн.3

Пещерата Орлова Чука сн.3

Пещерата Орлова Чука сн.2

Пещерата Орлова Чука сн.2

Пещерата Орлова Чука сн.2

Пещерата Орлова Чука сн.1

Пещерата Орлова Чука сн.1

Пещерата Орлова Чука сн.1

Пещерата Орлова Чука

Пещерата Орлова Чука

Пещерата Орлова Чука

Пещера Орлова чука се намира в Дунавската хълмиста равнина, на десния склон на долината на река Черни Лом, 6 км източно от град Две Могили.

Образувала се е в края на плиоцена и началото на кватернера, когато е била корито на подземна река. Представлява сложна система от тунели и зали с обща дължина на галериите 13 437 м., което нарежда пещера Орлова чука на второ място по дължина в България. Открита е през 1941 година, през 1957 година е благоустроена, а през 1962 година е обявена за природна забележителност.

Пещера Орлова чука е отворена за туристически посещения от 1 април до 1 ноември от 9 до 17 часа. Достъпни за туристите са входните, леснодостъпни и осветени части на пещерата. Сред забележителностите са Концертната зала, Големият сталактон, Малката пропаст, залата Големите сипеи и синтровото езерце “Изворчето”.

Ако идвате с кола от юг, по пътя за Русе, завийте към Две могили, карайте през града и излезте от него по пътя, вървящ успоредно на железопътната линия. Скоро ще преминете през прелез, на 1.5 км. след него има разклон вдясно за пещерата. Ако идвате откъм Русе, тръгнете по пътя за Иваново и след като подминете разклоненията за Кошов и Червен, оглеждайте се за малка табела с надпис “Орлова чука”. Оттам до входа на пещерата има още около 3 км., като колите се оставят малко преди това.

Можете да прочетете оригиналната статия ТУК.