Ивановски скални манастири

Ивановски скални манастири

Ивановски скални манастири

Ивановски скални манастири сн.1

Ивановски скални манастири сн.1

Ивановски скални манастири сн.1

Ивановски скални манастири сн.2

Ивановски скални манастири сн.2

Ивановски скални манастири сн.2

Ивановски скални манастири сн.3

Ивановски скални манастири сн.3

Ивановски скални манастири сн.3

Ивановски скални манастири сн.4

Ивановски скални манастири сн.4

Ивановски скални манастири сн.4

Ивановски скални манастири сн.5

Ивановски скални манастири сн.5

Ивановски скални манастири сн.5

Ивановски скални манастири сн.6

Ивановски скални манастири сн.6

Ивановски скални манастири сн.6

Ивановски скални манастири сн.7

Ивановски скални манастири сн.7

Ивановски скални манастири сн.7

Ивановски скални манастири сн.8

Ивановски скални манастири сн.8

Ивановски скални манастири сн.8

Отличават се от другите запазени скални манастирски комплекси в България с добре запазените си стенописи и са едно уникално културно наследство.

Църквите при Иваново са неделима част от стотиците средновековни скални църкви, манастири, скитове и отделни отшелнически килии, които през периода Х-XIV век превръщат долината на река Русенски Лом и нейните притоци в прочуто българско духовно средище.

Църквите и всички помещения край тях в местността “Писмата” при с. Иваново образуват големия скален манастир “Свети архангел Михаил”. Той е основан през 20-те години на XIII век от монаха Йоаким, избран по-късно за първи търновски патриарх. През целия период на Второто българско царство (XIII-XIV в.) манастирът поддържа трайни връзки с царския двор в Търново. Негови ктитори са царете Иван Асен II (1218-1241), Иван Александър (1331-1371) и други представители на владетелските семейства, на които са запазени ктиторски портрети.

Манастирът има сложно устройство и обединява комплексите от скални помещения край т. нар. “Затрупана” църква (параклис “Св. арх. Михаил”), Кръщалнята, Господев дол (най-богато украсена със стенописи), “Съборената” църква (“Св. Теодор”) и църквата “Св. Богородица”.

Можете да прочетете оригиналната статия ТУК.