Пещерата Орлова Чука сн.7
Пещерата Орлова Чука сн.5Пещерата Орлова Чука сн.6Пещерата Орлова Чука сн.7

Пещерата Орлова чука

Пещера Орлова чука се намира в Дунавската хълмиста равнина, на десния склон на долината на река Черни Лом, 6 км източно от град Две Могили.